Nyhetsbrev från Sollentuna GK nr 15 2021
Säsongen lider mot sitt slut
Vi är redan inne i slutet av september och det går obönhörligen mot säsongens slut. Banan är fortfarande i väldigt fint skick med fina fairways och greener som rullar både snabbt och jämnt.
Än så länge har vi bara haft en frostnatt men vi vet att risken för kalla nätter är överhängande vid den här tiden på året. Vi påminner därför om att aldrig gå på frostiga greener. Banpersonalen kommer att stänga av banan när det uppstår frost och sedan öppnar vi den igen när frosten har släppt. Starttiderna innan banan öppnar för spel stryks men vi hjälper gärna till att boka tider senare på dagen om det är möjligt.

Då det samtidigt blir allt mörkare på morgonen så skjuter vi också på den första bokningsbara tiden på morgonen så bokningen i större utsträckning följer solens uppgång.
För den som vill veta mer om vad som händer när någon går på frostigt gräs rekommenderar vi filmen av USGA på You Tube. Dessutom har Peter Edman på SGF skrivit ett informationsblad om vinterspel, klicka på länken nedan.

Vårt samarbetsavtal med Täby, Wäsby och Bro-Bålsta, det sk. 30-avtalet gäller endast september månad ut, dvs. torsdag 30/9 är sista speldagen i år. Inför 2021 utökade vi med två tider per klubb och vecka samtidgt som vi begränsade nyttjandet till två ronder per bana. Som vanligt gör vi tillsammans med de andra klubbarna en utvärdering av avtalet efter säsongen.
 
Vi avslutar med att informera om att höstmötet i år hålls torsdagen den 25/11. Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet (28/10). Formell kallelse med föredragningslista utsändes senast tre veckor innan mötet och höstmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast 18/11.
Önskemål om kategoribyte och begäran om utträde skall ske skriftligen senast den 30/11, använd med fördel formulären på hemsidan under fliken Medlem/Medlemskap. Vi har just nu kö för medlemskap och befintliga medlemmar har förtur t.ex. vid ändring av kategori fram till sista november.
 
Längre ner kan ni också läsa en tänkvärd text om registrering av handicapronder skriven av regel- och handicapkommitténs ordförande Bertil Sköld. 
 
Med vänliga hälsningar
Patrik Skoog, VD/klubbchef, PGA Professional
patrik.skoog@sollentunagk.se


Vinterspel | (pdf) | 376 KB
Hur hanterar vi vår handicap?
Vi har nu haft vårt nya handicapsystem under nästan två säsonger. Många av oss har synpunkter på hur det fungerar. Många av oss vet inte riktigt hur det skall användas. Många av oss använder det för lite och en del för mycket.

Jag får ofta frågor om oförklarliga saker som inträffar. "Jag hade igår 33p på min rond och blev sänkt. Hur kan det bli så?" "Jag har spelat fem ronder i sträck med låga poäng men inte blivit höjd".

Svaret på dessa frågor finner ni alltid bland era registrerade ronder under Min Golf. Där kan ni se de handicapresultat som era poäng har genererat. Snittet av de 8 lägsta av era 20 senaste handicapresultat är ert nuvarande exakta handicap. Rond med 33p på två olika banor ger ofta olika handicapresultat. Har du i första ronden ett spelhandicap av 19 slag och i den andra 21 slag ger dessa 33p helt olika handicapresultat. Detta kan ni själva se i Min Golfs handicaprond-lista.

"Spel- och tävlingshandboken" som ni hittar på golf.se definierar en "handicaprond" som en rond som spelas efter golfens regler och där "spelaren strävar efter att prestera ett så bra resultat som möjligt på varje hål". Alla tävlingsscorer som registreras via "GIT Tävling" blir automatiskt handicapronder men vilka sällskapsronder skall vi registrera?

Kan det senare vara sant om ronden gav 22p?
Kan det vara sant om man spelar på en ny bana för första gången?
Kan det vara sant efter att ha tagit en lektion och fått lära sig hur du egentligen skall svinga?
m.fl.
Vi reagerar ofta om någon har 44p under sin rond men vad säger vi när samma person har 28p? Bägge resultaten är lika långt från gällande spelhandicap.

SGF uppmanade oss inför övergången till nya systemet att registrera många ronder för att vi skulle ha ett bra underlag inför övergången. Nu borde vi i stället tänka efter om ronden verkligen uppfyller kraven på en handicaprond. Vi bör definitivt inte använda handicapsystemet som vår golflogg över allt golfspel.

I grafen ovan kan ni längst till vänster se hur många av SoGKs medlemmar som har 0 registrerade handicapronder (273 av 1485 medlemmar; 18%). I nästa stapel ser ni att 42 medlemmar har registrerat 1-10% av de ronder som bokats i Min Golf (inkl. tävlingar).

I nästa stapel ser ni att 90 medlemmar har registrerat 11-20% av sina bokade ronder osv. Längst ut till höger kan ni se att 58 medlemmar registrerat >100% av sina bokade ronder. Betyder att de också spelat utomlands och sannolikt att de använder handicapsystemet som sin golflogg.

Ca 20% av våra medlemmar registrerar enligt grafen 81% eller mer av sina bokade ronder. Hur många ronder som man skall registrera är naturligtvis upp till var och en men mer än 60% kanske inte är rimligt?

REA i shopen
I shopen har vi utförsäljning av årets produkter.
10% på vagnar!
20% på bagar!
20% på regnkläder & logokläder!
20-50% på skor!
50-70% på kläder! (ej logo-, regnkläder & nyheter)
20-50% på klubbor!
10-50% på putters!
Välkomna in & fynda!