Nyhetsbrev från Regel & Handicapkommittén
Nya handicapsystemet som skall träda i kraft 1 januari 2020 klarnar mer och mer. Ännu återstår dock en del deataljer och beslut inom SGF.

I bifogad fil finner du det som just nu(18 juni 2019) introducerats på golf.se runt världshandicap.

Jag hoppas att den bifogade sammanställning skall göra det litet lättare för dig att ta del av informationen runt hcp-2020.

Har du frågor kan du alltid höra av dig till undertecknad.

Bertil Sköld för Regel & Handicapkommittén

Information av 2020 års hcpsystem 20190619 | (pdf) | 475,6 KB