Klarläggande av två golfregler
De nya golfreglerna som trädde i kraft 1/1 2019 innehåller många nyheter. En av de mest använda och uppskattade är att putta med flaggstången kvar i hålet. Säkert den nyhet som också påverkat speltempot mest.

En fråga som dykt upp när flaggstången står kvar är om det är ok att putta i en andra, tredje eller fjärde boll i hålet utan att tömma hålet emellan. Rent spontant var mitt svar på detta att ingen boll skall finnas i hålet när nästa puttas i. Men ack så fel jag hade.

DET FINNS INGEN REGEL SOM HINDRAR ATT FLERA BOLLAR ÄR I HÅLET SAMTIDIGT. Det finns bara ett krav och det är att en boll i normalfallet är hålad först när den

"Har stannat i hålet efter ett slag och hela bollen är under greenens yta".

I förberedelsearbetet för de nya reglerna fanns ett förslag om att droppa för förlorad boll eller boll out-of-bounds. Detta förslag överlevde dock inte hela vägen och hamnade inte i de nya reglerna. I stället kan detta droppförfarande införas via en lokal regel.

"SGF's Regelkommitté avråder dock från att inrätta regeln om förlorad boll eller boll out of bounds. Väljer klubben att göra det bör den bara gälla under sällskapsronder. Ronderna med denna lokala regel är handicapgrundande."

På SoGK har vi ingen plan att införa denna lokala regel vid sällskapsspel.

Bertil Sköld för Regel&Handicapkommittén