Hålad boll - specialfall
Mitt försök att hålla mig till normalfallet av hålad boll misslyckades uppenbarligen. En hel del kommentarer har kommit till kansli och mig. Eftersom specialfallet med boll vilande mot flaggstången numera inträffar ofta skapade mitt inlägg viss förvirring.

Följande gäller om hålad boll

----------------------------------------------------------------------------

Hålad

När en boll har stannat i hålet efter ett slag, och hela bollen är under greenens yta.

När reglerna hänvisar till "håla ut", betyder det när spelarens boll är hålad.

För det speciella fallet där en boll vilar mot faggstången i hålet, se Regel 13.2c (boll anses vara hålad om någon del av bollen är under greenes yta).

Ytterligare "Interpretations holed" finns att studera i regelboken under denna definition.

-----------------------------------------------------------------------------

Min rekommendation är dock att inte försöka ha flera bollar mot flaggstången på en gång enligt detta specialfall. Kommer förr eller senare att misslyckas. En ytterligare rekommendation är att regelmässigt ta ur flaggstången innan en hålad boll tas ur hålet. Det är ganska svårt att få bollen ur hål, speciellt enligt normalfallet, utan att påverka hålets kanter och skarpa kanter vill vi ju alla ha, eller hur?

Bertil Sköld för Regel&Handicapkommittén