9

Par
5
Index
1
62
537m
59
523m
54
438m
49
438m
43
387m

9

Par
5
Index
1
62
537m
59
523m
54
438m
49
438m
43
387m

Banans längsta hål! Sikta mot det röda lilla torpet med en stor stark drive. Säkerställ att det är fritt innan du slår andra slaget. Åter igen en green som sluttar kraftigt mot fairway. Bättre kort än lång om flaggan.