8

Par
4
Index
17
62
351m
59
342m
54
317m
49
317m
43
231m

8

Par
4
Index
17
62
351m
59
342m
54
317m
49
317m
43
231m

Håll till vänster

En rak fin drive mot greenbunkern. Ta tillräckligt med klubba på ditt inspel för att passera bunkern som ligger i framkant greenen.