7

Par
4
Index
9
62
385m
59
338m
54
331m
49
296m
43
265m

7

Par
4
Index
9
62
385m
59
338m
54
331m
49
296m
43
265m

Långa utslag premieras

Sikta mot greenen med drivern. Högersidan av fairway är att rekommendera för lättare inspel. Greenen lutar kraftigt mot fairway. Försök lägga upp dig kort om hålet för en enklare putt.