3

Par
4
Index
5
62
298m
59
292m
54
292m
49
262m
43
219m

3

Par
4
Index
5
62
298m
59
292m
54
292m
49
262m
43
219m

Akta bunkern till höger

Lämna drivern i bagen! Lägg upp dig kort om vattnet för ett fint inspel till den fina ö-greenen.