12

Par
5
Index
14
62
461m
59
434m
54
404m
49
375m
43
309m

12

Par
5
Index
14
62
461m
59
434m
54
404m
49
375m
43
309m

Sikta på den vänstra bunkern med en drive. Har du drag i bössan kan du nå in på två slag, annars spela fram kort om vattnet för ett fint inspel.