10

Par
5
Index
12
62
506m
59
487m
54
475m
49
415m
43
362m

10

Par
5
Index
12
62
506m
59
487m
54
475m
49
415m
43
362m

Sikta till vänster om äppelträdet med en drive. Inga speciella svårigheter, sikta mitt på green.