Resultat H60dax 27 juli

14 deltagqare denna torsdag i H60dax. De två pristagarna blev Lars-Erik Carlsson +3 och Stig Fölhammar +1. Handicapjustering för dessa två herrar gjorda enligt regelverket för bogeytävlingar. Innebär att +3 ger 39 p och +1 ger 37 p.

Bertil