Tävlingsbestämmelser

Allmänna tävlingsbestämmelser
För alla tävlingar på Sollentuna GK gäller

Regler för Golfspel 2016-2019
SGF:s Spel- och Tävlingshandbok
• SGF:s Tävlingsbestämmelser
SoGK’s Lokala regler
Tävlingsbestämmelser för SoGK alternativt Särskilda tävlingsbestämmelser för viss tävling
• Tillfälliga lokala regler
 
Tävlingsbestämmelser SoGK, Lokala regler SoGK samt Tillfälliga lokala regler SoGK finns anslagna vid tee 1 och i klubbhuset.