Screening

Vi gör varje år ett stort antal rörlighets och fystester (screenings) som resulterar i ett personligt träningsprogram. 

Screening inkl. träningsprogram           995 kr 
2 screenings inkl. träningsprogram    1895 kr


 
Screenings bokas med vår PT/ PGA tränare Jonas Lekman