Personlig träning

Personlig träning

Träningen sker utifrån dina förutsättningar. Vilken typ av träning som är bäst är helt beroende på dig som individ. Vi tar med både kunskapsnivå och syftet med träningen när vi avgör val av träningsform.

Vi föredrar att använda oss av funktionell styrketräning vilket innebär att styrka, rörlighet, balans, koordination och kontroll tränas upp med fria vikter och den egna kroppen som belastning. Det är det mest moderna sättet att träna på idag och man kan säga att man går tillbaka till grunden av vad all träning går ut på, att stärka upp bålen, bålen är kroppens kraftcentrum. Med ”bålstabilitet” menas ”bålens förmåga att vara ett stöd för armar och ben när de utsätts för belastning och kraft som gör att muskler och leder kan prestera i säkra, kraftfulla och effektiva lägen” (Elphinston och Pook, 2003).

Sollentunas gym brukas fritt av våra fullvärdiga medlemmar och är utrustat med ett bra grundutbud av maskiner och fria vikter. Under vissa tider så bedrivs cirkelträning, personlig träning och gruppträning med medlemmar och gäster.


Personlig träning 50 min  650 kr

 

Personlig träning bokas med vår PT/ PGA tränare Jonas Lekman på jonas@sollentunagk.se eller ring 070-858 42 29