Styrelse

Styrelsen ansvarar för att verksamheten inom klubben bedrivs enligt med av årsmötet fattade beslut.

Janne Andersson

Ordförande

Gustaf Swedén

Styrelseledamot

Björn Rossander

Styrelseledamot

Karin Björk

Styrelseledamot

Peter Alexandersson

Styrelseledamot

Thomas Behring

Styrelseledamot

Elisabeth Lindberg

Styrelseledamot

Bengt Linder

Styrelseledamot

Sofia Sköld

Styrelseledamot

Ann-Charlotte Dackebro

Styrelsesuppleant

Nikhil Dhawan

Styrelsesuppleant