Höstmötesprotokoll

Höstmötet hölls den 29 november och protokollet finns nu för läsning på hemsidan, samt anslaget på anslagstavlan i klubbhuset. Verksamhetsplanen för 2017 finns sedan tidigare här på hemsidan.

Fler artiklar