Allmänt Vårmöte

Allmänt Vårmöte torsdag 27 april 2017 klockan 19.00 i klubbhuset på Sollentuna Golfklubb.

  • Kallelse med förslag till föredragningslista skickas ut tre veckor före mötet, samt anslås på anslagstavlan.
  • Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.  

 

Fler artiklar

Namn Datum
När öppnar banan? 2017-04-03
Nyhetsbrev mars 2017 2017-03-31
Medlemskap 2017-03-20
Årets städdag 2017-03-20
Smygöppning av rangen! 2017-03-13