1_tavling
2_tavling
3_tavling
4_tavling
5_tavling

Torsdax tävlingsbestämmelser


Tävlingen är endast öppen för aktiva medlemmar i SoGK


Tävlingen spelas

 • med valfri starttid och partner (anmälan i receptionen före start)
 • som lottad tävling via golf.se; en tävling i golf.se för varje torsdag eftermiddag tex 15-17 (vissa undantag kan förekomma)
 • anmälan via golf.se eller receptionen tom 12:00 tisdag i samma vecka
 • lottning sker tisdag efter 12:00
 • startlista finns i golf.se senast 18/:00 tisdag
 • mail skickas till de som har mailadress angiven i sin profil och startlistan kommer även att anslås på anslagstavla i receptionen


Avbokningar och efteranmälan görs via receptionen. Det är tillåtet att avanmäla sig pga av sjukdom, jobb, dåligt väder men tänk på dina medtävlare.


Vid anmälan placeras man i lagspel

 • lagspelet spelas (kombinerat med individuellt spel)i lottade 4-bollar (om 3-boll utgör 4-e man en ’Watson’ som alltid gör 2p)
 • lagets två bästa resultat räknas samman och relateras till idealresultat för hålet som är 4p; 4p på hålet bokförs som 0; följaktligen bokförs 3p på ett hål som -1, 5p på hålet som +1 osv
 • lag med flest poäng vinner; individuella priser för första nio, andra nio och hela ronden delas också ut
 • lagspelsbollarna kommer att starta sist i avsatt startförbud och lagspelet avslutas med middag (valfritt) med prisutdelning
 • regel 8. ’Råd. Visa spellinjen’ och regel 10. ’Spelordning’ skall tillämpas i lagspelet liksom övriga golfregler

Tävlingen är öppen för herrar 22+ som är aktiva medlemmar i SoGK. Spelform och tee se Torsdax tävlingsprogram.


Spelavgiften

 • 50:- för individuellt spel (erläggs i receptionen) och 60:- för lagspelet som erläggs i samband med middag efter avslutat spel. 

Klassindelning

 • Klassindelningen ändras beroende på deltagarnas hcp i samband med att resultat beräknas. Lika många i varje klass betyder flytande klassindelning. 
 • Tee 59 och 62 används. Se Torsdax tävlingsprogram.
 • Presentkort varje vecka till de bästa i båda klasserna; ett pris per var sjunde deltagare i klassen. 
 • I Torsdax får spelare poäng i Order-of-Merit enligt modellen 1:a plats ger 20 poäng, 2:a plats ger 17, 3:e plats ger 15, 4:e plats ger 13, 5:e plats ger 12 osv till 16 plats som ger 1 poäng; en O-o-M utgående från en gemensam resultatlista oavsett klass. 7. Om flera deltagare har samma resultat summeras poängen för dessa och delas lika. Tex om vinnarresultat är 37 poäng och delas av 3 deltagare innebär deta att 20+17+15=52 delas på 3 dvs var och en får 17,33 poäng. Motsvarande för övriga placeringar.
 • Presentkort utdelas till de 6 bästa i O-o-M efter sista omgång som spelas 22/9.
 • Till årsfinal går de 50 bästa i O-o-M. Dock krävs minst 5 spelade Torsdax; vid lika totalpoäng i O-o-M särskiljs på resultatet i sista deltävlingen, näst sista osv. Årsfinal spelas sista torsdag i september som slagtävling i två klasser från tee 59. Startavgift i finalen är 50:-.
 • Presentkort utdelas till de 3 bästa i varje klass i finalen.
 • Av erlagda startavgiften på 50:- går 75% till priser i Torsdax, O-o-M och Torsdax-final. Av den erlagda startavgift på 60:- i lagspelet går 100% tillbaka till detta spel.


Tävlingskommittén består av Herrsektionen och kansliet; TL ansvarar för redovisning av veckoresultat och veckopriser; Order-of-Merit hanteras av Herrsektionen och kommer att anslås löpande på klubbens hemsida och i klubbhuset.


Rolf Svenléen

Ordförande Herrsektionen